facebook tracking

Open søknad

Tibber er verdas første heildigitale straumselskap. Vår teknologi gjer at kunden får ein betre pris og ei betre innsikt i straumforbruket sitt. Til skilnad frå dei tradisjonelle straumselskapa vel vi å ikkje tene pengar på forbruket til kundane våre; vi ønsker heller å hjelpe dei å redusere det. Vi har eit mål om å redusere strømforbruket i heimar i Europa med 20% - og utfordrar dinosaurane i marknaden ved å ta i bruk ny teknologi og aldri kompromisse på berekraft.

Hundretusentals elbilar, varmepumper og anna smarthusutstyr er allereie kobla til Tibber-appen. Gjennom vår plattform styrer vi kundane sitt forbruk for å redusere kostnader og forbruk. Vi prøver å skape ei heilt ny oppleving av energi og utviklar dette stadig. Å utfordre oss sjølve og andre er normalen.

Til no er vi snart 70 fantastiske menneske som held til på fire forskjellige kontor i Norden og Europa; Førde, Stockholm, Helsinki og Berlin. Hovudkontoret er i Førde. Sidan vi veks raskt er vi heile tida på utkikk etter nye talent eller erfarne folk som er nysgjerrige på å bli med på reisa vidare!


Kva kan vi tilby?

  • Høve til å bli med på eit oppstartseventyr i eit av dei raskast veksande selskapa i bransjen og i Noreg
  • Tibber har framleis ein flat struktur som gjer at alle er med og påverkar produktet. Tilsette får mykje ansvar, eigarskap og mulegheit til å utvikle seg med oppgåvene
  • Ein fantastisk gjeng med kollegaer som er lidenskapeleg interesserte i energi, teknologi og miljø
  • Eit uformelt arbeidsmiljø der vi kan garantere latter kvar einaste dag!

Kven ser vi etter?

I Tibber ser vi alltid etter nokon som har noko unikt å tilby, om det skulle være profesjonelt eller personleg. Den rette innstillinga er viktigare for oss enn bakgrunnen din!

Identitet og kultur i Tibber 

Sidan vi er ute på eit oppdrag som inneber å snu opp-ned på heile energibransjen, må vi heile tida forvente det uventa. Vi er ei oppstartsbedrift, med alt det medfører av konstant endring og utvikling. Det “umulege” er vår arbeidskvardag, vi prøvar og feilar, men brukarane sine behov er alltid i sentrum for oss.  

I løpet av det siste året har vi dobla talet på tilsette på kontora våre i Førde, Stockholm, Helsinki og Berlin. Vi rekrutterer frå heile verda, dyrkar mangfoldet, og jobbar like gjerne remote som frå kontoret. Den sterke kulturen og det gode samhaldet får vi mellom anna gjennom vekentlege videomøter og våre årlege pop-up-kontor; der vi møtes for å jobbe, ha det gøy og utforske ein ny by saman. 

Vi jobbar systematisk med å redusere miljøpåverknaden frå produkta våre, og vi prøvar å drive selskapet på ein etisk god måte. Tibber skal vere ein positiv bidragsytar i samfunnet, og inspirere våre tilsette, kundar og samarbeidspartnarar til å leve så berekraftig som muleg.

Vi håpar at akkurat du vil bli med i Tibber Tribe! 

Ta kontakt for ein uformell prat!

Om du har spørsmål om mulegheiter i Tibber, ta kontakt med Linn Hege Helle (linn@tibber.com) eller Elisabet Bøe (elisabet@tibber.com) Dei vil gjerne snakke med deg!

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

Førde

Hafstadvegen
6800 Førde Directions View page

The Tibber team is growing fast! Our offices are located in Stockholm, Helsinki, Berlin and Førde. For us it is not an issue being in different workspaces physically, we are always connected through live streaming screens. Annually though, we do gather the work force physically doing a pop-up office – to work, explore a new city and spend time together. 

Our offices have an informal, “no shoe policy" atmosphere. Feels almost like  coming home, but what a great opportunity when it comes to showing off your slipper fashion range! The well known facts that all people are different, and far from everyone is a morning person – are the very reasons why we have quite flexible work hours. 

We are very proud of being a mission driven startup, with thousands and thousands of new users every month. The majority of our investors are proudly represented by Tibber employees, Silicon Valley based Founders Fund, UK based  Balderton Capital and Eight Roads, Norwegian entrepreneur Petter Stordalen – and more. 

Join our Tibber Tribe, it will be an adventure!

Already working at Tibber?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@tibber.com
Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor